De Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding vzw (VAVP)

De VAVP is een vereniging van en voor anesthesisten met een speciale interesse in de pijnbestrijding en heeft als doel:

  • de LOKwerking Anesthesiologische pijnbestrijding in Vlaanderen stimuleren
  • zich aktief in te zetten om pijnbestrijding zo goed mogelijk volgens de principes van evidence based medicine toe te passen;
  • de communicatie tussen zorgverstrekkers, professioneel betrokken bij de evaluatie en behandeling van pijn, te bevorderen. 

De vereniging is zonder winstgevend doel. De leden met stemrecht zijn allen anesthesisten, betrokken bij de evaluatie en behandeling van patiënten met chronische pijn of gerelateerde domeinen. Toegetreden leden, zonder stemrecht in de algemene ledenvergadering, zijn alle personen, artsen en niet-artsen met een interesse in de doelstellingen van de vereniging.backtotop