Handboek pijnrevalidatie

Het handboek pijnrevalidatie is een naslagwerk op het gebied van pijnrevalidatie. Als pijn niet weg te nemen is, moeten patiënten ondersteund worden op hun weg naar beter functioneren. Het boek is onmisbaar voor professionals in de eerste-, tweede- en derde-lijnszorg die werken met patiënten met (chronische) pijn, zoals fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, huisartsen, revalidatieartsen en andere medisch specialisten.

Het Handboek pijnrevalidatie laat zien dat pijn een ervaring is die beïnvloed wordt door biologische, psychologische en sociale factoren. U leest over de neurofysiologie, neuropsychologie, psychologie en epidemiologie van chronische pijn, over de gevolgen voor het individu en omgeving, diagnostiek, meetinstrumenten, over behandeldoelen en –methoden en over de ketenzorg voor patiënten met chronische pijn. In deze hoofdstukken leest u dat beter functioneren met pijn voor iedereen anders is. Daarom is goede samenwerking tussen de verschillende zorgspecialisaties van groot belang om de passende zorg te vinden voor elke patiënt.

De redactie bestaat uit experts op het gebied van pijnrevalidatie. Jeanine Verbunt is hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit van Maastricht en daarnaast verbonden aan de Adelante Zorggroep. Karlein Schreurs is hoogleraar in de psychologie bij chronische pijn en vermoeidheid aan de Universiteit Twente en verbonden aan Roessingh revalidatiecentrum. Revalidatieartsen Loes Swaan van Rijndam Revalidatie en Rita Schiphorst Preuper verbonden aan de afdeling revalidatiegeneeskunde van het UMCG (Beatrixoord) zijn beiden als revalidatiearts gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met chronische pijn. Samen met een groep van ruim 30 deskundigen uit Nederland en België schreven zij dit Handboek Pijnrevalidatie.

Het is te bestellen via de uitgever, https://www.bsl.nl/shop/

 

 

 backtotop